Samarbejdspartnere

FREA Aquaculture Solutions gennemgår i disse år en transformationsproces fra at være en mindre lokal håndværkervirksomhed med fokus på det danske hjemmemarked, til at blive en mellemstor industrivirksomhed med en stigende fokus på flere eksportmarkeder. Denne proces stiller store krav til de salgs- og produktionsmæssige ressourcer, og FREA Aquaculture Solutions har derfor en åben tilgang til samarbejdsaftaler med andre danske og internationale aktører inden for akvakulturbranchen. 

Samarbejdsaftale med AKVA group Denmark A/S

I foråret 2013 underskrev FREA Aquaculture Solutions og AKVA group Denmark A/S en langsigtet strategisk samarbejdsaftale med fokus på landbaseret akvakultur. Denne samarbejdsaftale giver AKVA group Denmark A/S eneforhandling af alle produkter fra FREA Aquaculture Solutions over for fiskeopdrættere i Norge, Skotland og Irland. Derudover har parterne gensidig mulighed for at sælge hinandens produkter i projekt- eller komponentsalg over for fiskeopdrættere i en lang række andre lande, både i og udenfor EU.

Med samarbejdsaftalen ønsker parterne at styrke den fælles markedsposition inden for landbaseret akvakultur, og det er målsætningen at intensivere udviklingen af nye innovative produkt- og anlægsløsninger inden for recirkulering til en bred vifte af fiskearter, som blandt andet omfatter ørred, laks, sandart, ål, havbrasen, guldbrasen, tilapia m.fl.

Samarbejde med NC Consulting, Danmark

FREA Aquaculture Solutions har igennem en årrække samarbejdet med Peder Nielsen fra NC Consulting. Dette samarbejde har primært været fokuseret på recirkuleringsprojekter, hvor NC Consulting alene eller i samarbejde med Aquahouse har udarbejdet projektforslag til nye anlæg. Peder Nielsen har desuden været vores søsterselskaber behjælpelig med diverse ansøgninger over for lokale og nationale myndigheder.

Samarbejde med Aquahouse, Danmark

FREA Aquaculture Solutions har igennem en årrække samarbejdet med Knud Leth Nielsen fra Aquahouse. Dette samarbejde har primært været fokuseret på recirkuleringsprojekter, hvor Aquahouse alene eller i samarbejde med NC Consulting har udarbejdet projektforslag til nye anlæg.

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan