Bestyrelse

 

Niels Alsted
Bestyrelsesformand
Telefon: +45 40 31 86 67
Email: nielsalsted@hotmail.com
Startede som dambrugsmedarbejder og er uddannet fiskerikandidat i Norge i 1982. Blev efter 5 år som forsker ved Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium i Hirtshals i 1987, ansat som Erhversforsker ved Dansk Ørredfoder (BioMar). Har siden gennem 32 år varetaget forskellige opgaver i BioMar fra produktudvikling over indkøb til forretningsudvikling og har herunder stået for etablering af selskaber i Chile og i Kina.

Christian Ravn Jørgensen
Ejer og Ordførende Direktør
Mobil: +45 40 40 97 87
Email: cj@frea-solutions.com
Ejer af virksomheden og desuden ejer af virksomhederne FREA A/S og Kærhede Dambrug ApS. Christian er 3. generation fiskeopdrætter og har mange års erfaring fra den danske og internationale akvakulturbranche.

 

Peter Jessen
Salgs- og administrationsleder 
Telefon: +45 40 40 47 74 
Email: pj@frea-solutions.com
Startede i virksomheden i november 2017. Er uddannet landbrugstekniker, men har arbejdet indenfor akvakultur siden 1987. I begyndelsen med salg af foder og senere med rådgivning. Derudover nogle år med opdræt af ørreder i intensivt opdræt.

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan