Bestyrelse

 

Christian Ravn Jørgensen
Ejer og Ordførende Direktør
Mobil: +45 40 40 97 87
Email: cj@frea-solutions.com
Ejer af virksomheden og desuden ejer af virksomhederne FREA A/S og Kærhede Dambrug ApS. Christian er 3. generation fiskeopdrætter og har mange års erfaring fra den danske og internationale akvakulturbranche.

 

Peter Jessen
Salgs- og administrationsleder 
Telefon: +45 40 40 47 74 
Email: pj@frea-solutions.com
Startede i FREA Aquaculture Solutions i november 2017. Er uddannet landbrugstekniker, men har arbejdet indenfor akvakultur siden 1987. I begyndelsen med salg af foder og senere med rådgivning. Derudover nogle år med opdræt af ørreder i intensivt opdræt.

 

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan