Links

Nedenfor finder du links til nogle af vores samarbejdspartnere.

Dansk Akvakultur
Christian Ravn Jørgensen er via virksomhederne Kærhede Dambrug ApS og FREA A/S medlem af Dansk Akvakultur, som er en brancheorganisation for det danske fiskeopdrætserhverv.
http://www.danskakvakultur.dk/

AquaCircle
FREA Solutions er medlem i AquaCircle, som er et videnscenter der skal medvirke til at understøtte og videreudvikle recirkulationsteknologi i akvakultur.
http://www.aquacircle.org/

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
FREA Solutions er medlem i Erhvervsrådet. Erhvervsrådet arbejder for at sikre virksomhederne de bedst mulige rammebetingelser i området, og er samtidig med til at fremme etableringen af nye virksomheder.
http://www.erhvervsraadet.dk/

BioMar A/S
FREA Solutions har en tæt dialog med BioMar A/S for at sikre en optimal sammenhæng mellem anlægsteknologi, udstyr, opdrætsstrategi og fiskefoder.
http://www.biomar.com/denmark

Aller Aqua A/S
FREA Solutions har en tæt dialog med Aller Aqua A/S for at sikre en optimal sammenhæng mellem anlægsteknologi, udstyr, opdrætsstrategi og fiskefoder.
http://www.aller-aqua.com/

Svend Poulsen A/S
Akademiingeniør Peter Langeland har udarbejdet det omfattende tegningsmateriale og fungeret som byggestyrer på FREA A/S byggeriet.
http://www.svendpoulsen.dk/

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan