Søsterselskaber

Udover FREA Solutions APS ejer Christian Ravn Jørgensen også virksomhederne FREA A/S og Kærhede Dambrug ApS. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse 2 virksomheder.

Kærhede Dambrug ApS

Kærhede Dambrug ApS er opkaldt efter det første og det største dambrug i virksomheden - Kærhede Dambrug. Virksomheden består af i alt 8 dambrug med en samlet årlig produktion på cirka 1.500 tons ørreder. De 8 dambrug er baseret på varierende produktionsteknologi fra konventionelle gennemstrømningsanlæg til recirkuleringsanlæg, og de omfatter yngel dambrug, sættefisk dambrug samt dambrug med produktion af ørreder i spisestørrelse.

Den primære produktion er regnbueørreder i portionsstørrelse fra 250 g/stk. til 600 g/stk samt sættefisk i forskellige størrelser. Virksomheden producerer også en større mængde store ørreder med den karakteristiske røde farve i kødet. Disse store ørreder sælges i størrelser fra 600 g/stk. op til 5000 g/stk. 3 af de 8 dambrug er indrettet og godkendt til produktion og salg af økologiske regnbueørreder, og den samlede årlige produktion på disse 3 dambrug udgør cirka 300 tons.

Størsteparten af produktionen afsættes enten som levende ørreder på eksportmarkeder, eller til forædling på ørredslagterier i Danmark for efterfølgende eksport som varmrøgede ørredfileter. En mindre men stadig stigende andel af de varmrøgede ørredfileter afsættes til supermarkeder i Danmark. Sættefiskene anvendes dels på egne dambrug eller sælges til en lang række fiskeopdrættere i Danmark og på flere eksportmarkeder.

FREA A/S

FREA A/S er et topmoderne fuldt recirkuleret anlæg til produktion af ørreder. Anlægget er beliggende få hundrede meter fra FREA Solutions værksted, og har siden 2017 kørt fuld produktion i to haller á 4.000 m2. Den årlige produktion er mere end 2.000 tons.

Anlægget er etableret uden forbindelse til vandløb. Vandet til produktionen hentes fra dræn under de omliggende arealer, hvor det også nedsives efter anvendelsen.  

Produktionen er baseret på indkøb af øjenæg fra registrerede leverandører. De producerede fisk sælges som yngel og sættefisk til kunder i det meste af Europa og som konsumfisk til forarbejdningsvirksomheder.

Driften af anlægges klares af fem medarbejdere i produktionen samt én medarbejder til service og vedligehold af anlæg og bygninger.

FREAs RAS-anlæg er baseret på løsninger leveret af FREA Solutions og udmærker sig ved:

-       Et meget lavt forbrug af energi per kilo produceret fisk

-       Et meget lavt forbrug af hjælpestoffer og medicin

-       Solide økonomiske resultater

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan