Iltning af vand

I fiskeopdræt er ét af de væsentligste parametre at sikre et stabilt og højt iltindhold i vandet, først og fremmest af hensyn til fiskens velbefindende og vækst, men i lige så høj grad af hensyn til miljøet. Iltning af vandet går ofte hånd i hånd med afgasning af vandet, og derfor skal de valgte iltningsløsninger indarbejdes i en helhedsløsning på det enkelte dambrug.

FREA Solutions har i samarbejde med flere dambrugskonsulenter i Danmark og udlandet udviklet, testet og lanceret en række produktløsninger, som er kendetegnet ved deres konkurrencedygtige salgspris, høje virkningsgrad på indløsning af i ilt i vandet og deres høje driftssikkerhed. Produkterne skræddersyes altid til det enkelte dambrug i tæt samarbejde med fiskeopdrætteren.

Produktsortimentet omfatter iltkasser med jetdyser (ilt-jetplatform) med eller uden hævepumpe samt iltkasser med jetdyser for montering i betonfundament.

Link Print produktblad

Iltkasse med hævepumpe

Link Print produktblad

Iltplatform til betonfundament

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan