Vandrensning på dambrug

At sikre den bedst mulige vandkvalitet er afgørende i ethvert fiskeopdræt, uanset om det er baseret på konventionel gennemstrømning eller intensiv recirkulering. Det første skridt i vandrensningen er at fjerne den størst mulige mængde slam og fækalier inden en eventuel yderligere vandrensning i mikrosigte/tromlefiltre, og ikke mindst før en eventuel vandbehandling med UV-lys eller ozon.

FREA Solutions har udviklet en slamkegle, som er let at installere i ethvert dambrug, og som er meget let at betjene i den daglige drift. Slamkeglens effektivitet har gjort, at nogle dambrugere har kunnet se bort fra investering i mikrosigte/tromlefiltre, som er omkostningstunge i både anskaffelse og drift. 

Keep it simple - make it work

Skræddersyede løsninger

Læs hvordan